Sélectionner une page

WETENSCHAPPELIJKE OPMERKINGEN

Deze website, die toegankelijk is via https://nl.camping-loire-streek.com/, is de oprichting van de regio Centre-Val de Loire.

Deze website wordt beheerd door :

het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, Vereniging, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 3-5 Boulevard de Verdun, 45000 Orléans, SIREN-nummer 334957024, vertegenwoordigd door Pierre-Alain Roiron, in zijn hoedanigheid van voorzitter.

Telefoonnummer: 02.38.79.95.00
E-mailadres: tourisme.centre@centre-valdeloire.org
Directeur van de publicatie: Marc Richet.

hierna « de exploitant » genoemd.

Ontwerp, productie en hosting :
REGIONAAL COMITÉ VOOR TOERISME CENTRUM-VAL DE LOIRE
3-5 Boulevard de Verdun
45.000 Orléans

SERVICEVOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden beschrijven de gebruiksvoorwaarden van de website die toegankelijk is op https://nl.camping-loire-streek.com/.

Door zich te verbinden met de Site, gaat de gebruiker, gedefinieerd als elke persoon die zich toegang verschaft tot de Site, akkoord met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden. Indien dit niet het geval is, verbindt de Gebruiker zich ertoe de Site te verlaten.

1. TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot de site is voorbehouden aan volwassenen. Door de site te bezoeken en een bestelling te plaatsen op onze site, gaat u akkoord met een leeftijd van 18 jaar of ouder. De exploitant behoudt zich het recht voor om een bewijs van uw leeftijd te vragen, met name als u gebruik maakt van online boekingsdiensten.

De toegang tot en het gebruik van de site zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. De gebruiker van de site verbindt zich ertoe deze site en de daarin opgenomen informatie of gegevens niet te gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden en voor enige vorm van commerciële prospectie, met name het verzenden van ongevraagde e-mails.

 

2. RESERVERINGEN RECHTSTREEKS BIJ DIENSTVERLENERS

De site is een platform dat verwijst naar aanbieders van accommodatie en/of bezoek- en/of vrijetijdsdiensten.

Voor alle dienstverleners die op de site zijn vermeld, kan de gebruiker niet direct op de site bij hen reserveren. De Gebruiker zal rechtstreeks contact moeten opnemen met de dienstverlener om een reservering te maken.

De gebruiker zal onderworpen zijn aan de naleving van de algemene verkoopsvoorwaarden van de dienstverlener bij wie hij zijn reservering heeft gemaakt. De verkoop vindt rechtstreeks plaats tussen de gebruiker en de dienstverlener. De exploitant doet geen enkele toezegging met betrekking tot de kwaliteit van de door de betrokken dienstverleners geleverde diensten. Elk geschil wordt rechtstreeks tussen de gebruiker en de betrokken dienstverlener beslecht.

De Gebruiker kan de aanbiedingen van de Dienstverleners rechtstreeks op de Site raadplegen.

Om op de site te worden vermeld, moet de dienstverlener een dienst aanbieden in een van de zes departementen van de regio Centre-Val de Loire en in de regionale databank van de exploitant worden opgenomen.

Serviceaanbiedingen kunnen worden gesorteerd op locatie, classificatie, label, prijs en gewenste reserveringsdatum. De foto’s die door de Dienstverlener worden gecommuniceerd, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de foto’s niet met de werkelijkheid overeenstemmen. Onder voorbehoud van de bovengenoemde elementen, verschijnen de aanbiedingen willekeurig en veranderen afhankelijk van de navigators en de dagen.

De Gebruiker kan toegang krijgen tot de informatie die in de artikelen L. 221-5 en L. 221-6 van het Consumentenwetboek in de algemene verkoopsvoorwaarden van de Dienstverlener is opgenomen.

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De exploitant verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevens worden verzameld en verwerkt voor administratieve beheersdoeleinden, om de relaties met de gebruikers te controleren, om statistieken op te stellen en verzoeken van gebruikers te beheren, om toeristische activiteiten op haar grondgebied te bevorderen, om haar wettelijke verplichtingen na te komen en om haar rechten uit te oefenen. De ontvanger van de gegevens is de exploitant.

Uw gegevens worden door de exploitant bewaard voor een periode van drie (3) jaar vanaf het moment dat ze op de Site worden verzameld in uw hoedanigheid van prospect, of voor een langere periode om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en om hem in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen.

De gebruiker heeft het recht om de exploitant te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens, om correctie of verwijdering van deze gegevens, of om beperking van de verwerking, om bezwaar te maken tegen de verwerking en om het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, die hij te allen tijde per post kan uitoefenen met de exploitant, op het volgende adres Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, 3-5 Boulevard de Verdun, 45000 Orléans. Om veiligheidsredenen en om frauduleuze verzoeken te voorkomen, moet dit verzoek vergezeld gaan van een ontvangstbewijs.

De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 – Tel: 01 53 73 22 22. De gebruiker heeft het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot van postmortale persoonsgegevens. De OPERATOR voert de passende technische en organisatorische maatregelen uit om een adequaat veiligheidsniveau voor de verzamelde gegevens te waarborgen.

De OPERATOR heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld: Brigitte Rethore

De exploitant behoudt zich het recht voor om de gebruiker een nieuwsbrief te sturen, via elektronische weg, naar het adres dat de gebruiker op de site heeft opgegeven. Indien de Gebruiker geen nieuwsbrief of aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken door te klikken op een elektronische link die hiervoor is voorzien in de e-mail die de nieuwsbrief of de aanbieding stuurt.

Indien de Gebruiker zijn telefoongegevens op de site invult, wordt hem meegedeeld dat hij zich kan inschrijven op een oppositielijst voor telefonische colportage bij het bedrijf Opposetel, gelegen aan de 92 – 98 boulevard Victor Hugo, in Clichy, website: www.bloctel.gouv.fr.

COOKIES

De bezochte site maakt gebruik van cookies. Zo heeft de site waarschijnlijk toegang tot informatie die al is opgeslagen in de elektronische communicatie-eindapparatuur van de gebruiker en kan hij informatie invoeren.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein tekstbestand dat verschillende informatie bevat. Het wordt in het geheugen van de terminal van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, enz.) opgeslagen door de server van de bezochte website of door een server van een derde partij (webanalysedienst, enz.). Tijdens de geldigheidsperiode of de registratie van de cookie zal het mogelijk zijn om de terminal van de gebruiker bij uw volgende bezoeken te identificeren. Ook derden kunnen, afhankelijk van uw keuze, cookies op uw computer plaatsen (bijv. Google Analytics, Facebook, etc.).

De verschillende soorten cookies die https://nl.camping-loire-streek.com/ gebruikt?

Essentiële cookies: Ze zijn essentieel voor de goede uitvoering van de site. Ze stellen ons in staat om de presentatie van onze site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal. Zonder deze cookies zou het niet mogelijk zijn om onze site onder normale omstandigheden te gebruiken.

Analytische of prestatiecookies: Deze kale cookies maken het mogelijk om het gebruik en de prestaties van onze site te kennen en de werking ervan te verbeteren. Ze meten met name uw surfgegevens (volume van de bezoeken, bezochte secties en inhoud, etc.). Deze cookies zijn essentieel omdat ze ons in staat stellen om de interesse en de ergonomie van onze diensten te verbeteren of zelfs om navigatieproblemen op te sporen.

Sociale netwerk cookies: Sommige pagina’s op onze site maken gebruik van plug-ins van derden, die de gebruiker in staat stellen om inhoud van onze site te delen met anderen. Dit is het geval bij « Share » of « Like » knoppen van sociale netwerken zoals Facebook of Twitter. We hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de navigatie van bezoekers op onze site. Wij nodigen de gebruikers van onze site, die ook lid zijn van een van deze netwerken, uit om het privacybeschermingsbeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om op de hoogte te zijn van de gebruiksdoeleinden, inclusief reclame, van de navigatie-informatie die zij via deze applicatieknoppen kunnen verzamelen.

Accepteren of weigeren van cookies

De gebruiker kan de aanwezigheid van de door ons geïnstalleerde cookies weigeren door te klikken op de banner die wordt geopend wanneer hij op een pagina van de website komt die de installatie van cookies toestaat. Het blijven surfen op de Site houdt in dat u akkoord gaat met het plaatsen van cookies op zijn terminal. Indien de gebruiker de aanwezigheid van deze cookies weigert, kan de functionaliteit van de Site worden verminderd, maar het gebruik ervan zal toch mogelijk zijn.

Meer informatie over cookies

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de website van de CNIL, die toegankelijk is via http://www.cnil.fr, door in de zoekmachine « cookies » in te voeren.

4. HYPERTEKSTLINKS

Het plaatsen van hyperlinks naar het geheel of een deel van de site is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant, aangevraagd per e-mail op het volgende adres: crtcentre@centre-valdeloire.org.

Het staat de exploitant vrij deze toestemming te aanvaarden of te weigeren zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen. Indien de exploitant de vergunning verleent, is deze in ieder geval slechts tijdelijk en kan deze te allen tijde worden ingetrokken zonder dat hij zijn besluit hoeft te motiveren.

In ieder geval moet elke verbinding op verzoek van de exploitant worden verwijderd.

De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites vormt geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en de goede werking van deze sites. Het Comité Régional du Tourisme Centre – Val de Loire kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites. Internetgebruikers moeten deze informatie met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen gebruiken.

5. INHOUD VAN DE SITE – COPYRIGHT

Alle handelsmerken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, tekeningen, videosequenties, geluiden, alle computertoepassingen of databanken die gebruikt zouden kunnen worden om deze site te beheren, alle downloadbare documenten en meer in het algemeen alle inhoud die op de website https://nl.camping-loire-streek.com/ aanwezig is, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Ze zijn het volledige eigendom van de exploitant of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik, mededeling of aanpassing, onder welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van de voornoemde elementen, met inbegrip van computertoepassingen of databanken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire is ten strengste verboden. Het feit dat de exploitant geen juridische stappen onderneemt zodra hij zich bewust wordt van dit ongeoorloofde gebruik, betekent niet dat hij het gebruik aanvaardt of dat hij afziet van vervolging.

6. FOTOKREDIETEN

Alle foto’s op de website https://nl.camping-loire-streek.com/ zijn auteursrechtelijk beschermd. De tag « Alternatieve tekst » geeft de creditering van elke foto aan. Als echter de naam van een fotograaf is vergeten, houd ons dan op de hoogte.

Foto’s van de homepage:

Campings en landschappen les saules à Cheverny © Loirevallei Chalet Coriandre, Marmoutier Tours 02 © D. Darrault, Marando-Berthenay bout monde © D. Darrault, Chambord © L. Deserres

Tourinsoft database:

sommige gegevens op de site https://nl.camping-loire-streek.com/ zijn afkomstig uit de Tourinsoft database. De informatie in deze databank (o.a. fotokredieten) wordt verstrekt door toeristische dienstverleners in de regio Centre-Val de Loire. Het is hun enige verantwoordelijkheid. CRT Centre-Val de Loire kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die via deze bronnen worden aangegeven.

7. TOURINSOFT

De databanken worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse auteursrecht. Elk gebruik of elke extractie van elementen van de site https://nl.camping-loire-streek.com/ die niet is toegestaan door het CRT Centre-Val de Loire is onwettig en wordt strafbaar gesteld met het delict van namaak.

8. VERANTWOORDELIJKHEID

De exploitant heeft de status van gastheer in de zin van wet 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie en is niet de uitgever van de inhoud die op de website wordt geplaatst door derden, en in het bijzonder door de dienstverleners die op zijn site worden vermeld.

Alle gebruikers worden verzocht de exploitant onverwijld op de hoogte te brengen van elke illegale activiteit of inhoud waarvan zij op de site kennis nemen, zodat de exploitant de nodige maatregelen kan nemen om :

  • de inhoud onmiddellijk te verwijderen, indien deze duidelijk ongeoorloofd is, of zelfs het account van de persoon die ongeoorloofde inhoud heeft gepost of een ongeoorloofde activiteit uitoefent, te verwijderen,
  • en informeert, indien nodig, het publiek en de gerechtelijke autoriteiten die bevoegd zijn om te vervolgen.

Om dit te doen, moet de gebruiker op de daarvoor bestemde link op de Site klikken.

Het materiaal dat de gebruiker in staat stelt om verbinding te maken met de Website valt onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Hij moet alle passende maatregelen nemen om zijn apparatuur en zijn eigen gegevens te beschermen, met name tegen virusaanvallen via het internet. Bovendien is hij als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die hij raadpleegt.

Hoewel de exploitant alles in het werk stelt om de gebruikers te voorzien van betrouwbare informatie, kan de exploitant de juistheid of volledigheid van de informatie niet garanderen. De informatie op de website wordt verstrekt op een « as is » basis en is niet contractueel bindend voor de exploitant. De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op de website of voor enige inhoud op de website door een gebruiker.

De exploitant kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een defect, storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor de toegang tot de site of tot een van de functies ervan wordt verhinderd.

De exploitant is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt aan de gebruiker van de site, zijn apparatuur of aan derden, als gevolg van zijn eigen aansluiting of gebruik van de site.

Indien de exploitant het slachtoffer wordt van een minnelijke of gerechtelijke procedure wegens misbruik van de site door een gebruiker, kan hij zich tegen deze laatste wenden om een vergoeding te verkrijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die uit deze procedure kunnen voortvloeien.

9. ONDERHOUD VAN DE SITE

Voor een goed beheer van de site kan de exploitant te allen tijde de toegang tot de site opschorten om updates uit te voeren, of meer in het algemeen om de website te onderhouden. De exploitant kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

10. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De exploitant behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De algemene gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn, zijn die welke op de Site aanwezig zijn op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt. Zij hebben voorrang op alle voorgaande versies van de algemene gebruiksvoorwaarden.

11. GRENZEN VAN HET INTERNET

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingen van het internet, de mogelijke aanwezigheid van virussen en het mogelijke misbruik van gebruikersgegevens als gevolg van piraterij, waarvoor de exploitant niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Hetzelfde geldt in geval van moeilijkheden bij de toegang tot de Site of storingen in de werking van de Site, met name in verband met piraterij.

12. TOEPASSELIJK RECHT

De huidige gebruiksvoorwaarden van de site worden uitsluitend beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil kunnen de partijen een minnelijke schikking treffen alvorens de zaak naar de bevoegde rechter te verwijzen.